प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
21 नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको भवन निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
5 months ago
बोलपत्र
22 २०७५ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
6 months ago
प्रगति विवरण
23 २०७५ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी चालु पूँजीगत
7 months ago
जानकारी
24 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना
7 months ago
जानकारी
25 075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको)
7 months ago
जानकारी
26 गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
7 months 2 weeks ago
ऐन
27 विनियोजन ऐन २०७५
7 months 2 weeks ago
ऐन
28 प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
7 months 2 weeks ago
नियम
29 प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४
7 months 2 weeks ago
नियम
30 प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
7 months 2 weeks ago
नियम