शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८० सुदूरपश्_चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८०_compressed.pdf 2024-04-22
सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्हलरी पुन:स्थापना कार्यविधि, २०८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको मुक्त कमैया, हलिया तथा कम्हलरी पुनस्थापना कार्यविधि, २०८०.pdf 2024-04-16
२०८१ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना २०८१ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना_1.pdf 2024-04-14
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको लोगो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको लोगो.pdf 2024-04-14
सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८०.pdf 2024-04-14
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्‍का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्‍का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०_0.pdf 2024-04-14
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बढुवा सम्बन्धी सूचना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बढुवा सम्बन्धी सूचना.pdf 2024-04-14
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080 सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080.pdf 2024-01-21
सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.doc 2024-01-19
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन.pdf 2023-12-21
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६.pdf 2023-10-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03