आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कार्यालय भवन धनगढी