जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
जानकारी सम्बन्धमा ऐेन र नियमहरु१११.pdf 09/29/2019 - 12:44
प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको १२ औं बैठकको निर्णय सम्बन्धमा 09/19/2019 - 10:39
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:46
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:34
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 08/01/2019 - 14:51
२०७५ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी चालु पूँजीगत 01/14/2019 - 14:02
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना 01/13/2019 - 16:11
075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको) 01/13/2019 - 11:27
अान्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना 09/14/2018 - 13:38
भाद्र १० गते रक्षाबन्धन/ जनैपूर्णिमाको दिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको सम्बन्धमा । 08/25/2018 - 12:15