शिर्षक दस्तावेज मिति
Invitation for Sealed Quotation Notice.docx 02/18/2024 - 12:26
स्वत प्रकाशित सूचना स्वत प्रकाशित सूचना.pdf 02/18/2024 - 12:21
प्रदेश आम सञ्चार विधेयक माथि सुझाव संकलनको लागि लिङ्क (http://moial.sudurpashchim.gov.np/node/526) सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.doc 02/04/2024 - 17:11
स्वतः प्रकाशित सूचना कार्तिक मसान्तसम्म स्वतः प्रकाशित सूचना.pdf 12/12/2023 - 11:34
मिति २०८० असोज १६ बझाङ्ग भुकम्पः प्रतिकार्य siterep_bajhang-1.pdf 10/05/2023 - 10:26
स्वत प्रकाशित सूचना स्वत प्रकाशित सुचना.pdf 09/15/2023 - 11:45
रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पूँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना kanoon_0001_0.pdf 06/20/2023 - 13:51
यस मन्त्रालयबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको म्याद थप सम्बन्धी सूचना kanoon_0002.pdf 06/05/2023 - 16:04
रेडियो एफ. एमहरुको पूजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बनधी सार्वजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित) kanoon_0001.pdf 06/05/2023 - 16:00
रेडियो एफ. एमहरुको पूँजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पत्र रेडियो.pdf 06/02/2023 - 16:30