सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 प्रेस विज्ञप्ती
8 hours 34 minutes ago
प्रेस विज्ञप्ती
2 स्वत प्रकाशित सूचना
2 weeks ago
जानकारी
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८०
1 month ago
योजना
4 प्रेस विज्ञप्ती
1 month 3 weeks ago
प्रेस विज्ञप्ती
5 शोक बिदा सम्बन्धि बिज्ञप्ती
3 months ago
प्रेस विज्ञप्ती
6 रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पूँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
3 months ago
जानकारी
7 यस मन्त्रालयबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
3 months 3 weeks ago
जानकारी
8 रेडियो एफ. एमहरुको पूजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बनधी सार्वजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित)
3 months 3 weeks ago
जानकारी
9 रेडियो एफ. एमहरुको पूँजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
4 months ago
जानकारी
10 लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना
4 months ago
जानकारी