प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 IDDR दिवस मनाउने निर्णय सम्बन्धमा
1 day 11 hours ago
निर्णय
2 जानकारी सम्बन्धमा
1 week ago
जानकारी
3 प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको १२ औं बैठकको निर्णय सम्बन्धमा
3 weeks 2 days ago
जानकारी
4 संविधान दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेश मूल समारोह समितिको निर्णय
3 weeks 2 days ago
समाचार
5 आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण
1 month ago
जानकारी
6 आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण
1 month ago
जानकारी
7 सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
1 month ago
प्रेस विज्ञप्ती
8 राजपत्र ढाँचा
1 month ago
राजपत्र
9 प्रदेश नामाकरण
1 month ago
राजपत्र
10 सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
2 months ago
ऐन