प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 आज मिति २०७६/२/२४ गते माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्री प्रकाश बहादुर शाह ज्यूबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती
6 hours 5 minutes ago
प्रेस विज्ञप्ती
2 नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको भवन निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
3 months ago
बोलपत्र
3 २०७५ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
3 months 3 weeks ago
प्रगति विवरण
4 २०७५ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी चालु पूँजीगत
4 months ago
जानकारी
5 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना
4 months ago
जानकारी
6 075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको)
4 months 3 weeks ago
जानकारी
7 गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
5 months ago
ऐन
8 विनियोजन ऐन २०७५
5 months ago
ऐन
9 प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
5 months ago
नियम
10 प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४
5 months ago
नियम