सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 RFP document for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
1 day 2 hours ago
प्रकाशन
2 Request for proposal(RFP) notice for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
1 day 20 hours ago
प्रकाशन
3 खखडेहरा पर्वको अवसरमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा 2076 चैत्र 4 गते सार्वजनिक विदा
2 days 1 hour ago
समाचार
4 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने निकायको नाम
2 weeks ago
राजपत्र
5 प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा
2 weeks ago
राजपत्र
6 आर्थिक ऐन, २०७५
2 weeks ago
राजपत्र
7 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
2 weeks ago
राजपत्र
8 स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५
2 weeks ago
राजपत्र
9 सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
2 weeks ago
राजपत्र
10 विनियोजन ऐन, २०७५
2 weeks ago
राजपत्र