सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 प्रेस विज्ञप्ती
1 month ago
प्रेस विज्ञप्ती
2 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
1 month ago
ऐन
3 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
1 month ago
नियम
4 २०७७ सालको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सुचना
2 months ago
जानकारी
5 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६
2 months 2 weeks ago
ऐन
6 RFP document for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
6 months ago
प्रकाशन
7 Request for proposal(RFP) notice for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
6 months ago
प्रकाशन
8 खखडेहरा पर्वको अवसरमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा 2076 चैत्र 4 गते सार्वजनिक विदा
6 months ago
समाचार
9 Invitation for e-bidding
8 months 2 weeks ago
जानकारी
10 सुदूरपश्चिम पंदेशकाे सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन
8 months 4 weeks ago
ऐन