सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६
15 hours 11 minutes ago
ऐन
2 सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
1 month ago
ऐन
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
2 months 2 weeks ago
निर्देशिका
4 RFP document for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
3 months 2 weeks ago
प्रकाशन
5 Request for proposal(RFP) notice for risk mapping of all 9 districts of sudur paschim province pdf
3 months 2 weeks ago
प्रकाशन
6 खखडेहरा पर्वको अवसरमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा 2076 चैत्र 4 गते सार्वजनिक विदा
3 months 2 weeks ago
समाचार
7 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने निकायको नाम
4 months ago
राजपत्र
8 प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा
4 months ago
राजपत्र
9 आर्थिक ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
10 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र