प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको भवन निर्माण सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
1 month ago
बोलपत्र
2 २०७५ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
1 month ago
प्रगति विवरण
3 २०७५ साल मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी चालु पूँजीगत
2 months ago
जानकारी
4 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना
2 months ago
जानकारी
5 075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको)
2 months ago
जानकारी
6 गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
3 months ago
ऐन
7 विनियोजन ऐन २०७५
3 months ago
ऐन
8 प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
3 months ago
नियम
9 प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४
3 months ago
नियम
10 प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
3 months ago
नियम