सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सार्वजनीक सूचना
4 months ago
प्रकाशन
12 मिति २०८० असोज १६ बझाङ्ग भुकम्पः प्रतिकार्य
4 months ago
जानकारी
13 प्रेस विज्ञप्ती
4 months ago
प्रेस विज्ञप्ती
14 स्वत प्रकाशित सूचना
5 months ago
जानकारी
15 सुदूरपश्चिम प्रदेश मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८०
5 months 4 weeks ago
योजना
16 प्रेस विज्ञप्ती
6 months ago
प्रेस विज्ञप्ती
17 शोक बिदा सम्बन्धि बिज्ञप्ती
8 months ago
प्रेस विज्ञप्ती
18 रेडियो एफ.एम.लाई वितरण गरिने पूँजीगत अनुदान प्राप्त रेडियो एफ.एम.हरुले सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
7 months 3 weeks ago
जानकारी
19 यस मन्त्रालयबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
8 months ago
जानकारी
20 रेडियो एफ. एमहरुको पूजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बनधी सार्वजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित)
8 months ago
जानकारी