मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू हुने उपलक्षमा आयोजित समारोह