शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080 सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080.pdf 2024-01-21
सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.doc 2024-01-19
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ संशोधन.pdf 2023-12-21
खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६ खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६.pdf 2023-10-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) (गठन) आदेश, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्‍चालन कार्यविधि) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७.pdf 2023-09-03